• Menopace
  • WellKid
  • Pregnacare

Нашата промоция

Продуктите Менопоейс Оригинал и Фероглобин капсули ще се предлагат на промоционална активност 30+15 от началото намесец април 2016г. Продължителността на активността е до изчерпване на количествата. Тази промоция е както през нашия он лайн магазин така и в аптечната мрежа / в зависимост от зареждането на всяка аптека индивидуално/.